บริษัท ชัยวัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงในเขตโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. 2008  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้าง เพื่อให้บริการปัญหาทางด้านวิศวกรรมและพัฒนาคุณภาพของงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงทั้งโครงการคุ้มค่ากับการลงทุนทางเศรษฐกิจ

   จากการเริ่มต้น ผลงานการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรมและปิโตรเคมีของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเป็นที่พึงพอใจให้กับเจ้าของโครงการเสมอมา บริษัทฯ เติบโต เข้มแข็ง มีความสามารถและมีประสบการณ์ได้เช่นนี้  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดูแลทีมงานอย่างใกล้ชิด เพราะหากบุคลากรมีความสุขในการทำงานจะเป็นแรงผลักดันที่จะสร้างงานที่ดีให้กับเจ้าของโครงการผลงานก็จะออกมาดี และจุดนี้เองที่ทำให้บริษัทฯได้รับการยอมรับถึงคุณภาพจากเจ้าของโครงการต่างๆ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจมากและสิ่งนี้เองเป็นหลักประกันว่าเราผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยผลงานที่บ่งบอกถึงคุณภาพของงานที่น่าเชื่อถือของบริษัทฯ

 

 

ประวัติความเป็นมา

Chaiwattana Engineering Company Limited is a company providing construction and maintenance services to petrochemical industries founded in 2008. We have many engineers and specialists who have advanced and specialized knowledge to solve engineering problems and improve the quality of works to make the projects complete and worth for economic investment.

Since we began operations, we have gained invaluable experience and satisfied the needs of the project owners through our high quality industrial construction and maintenance projects. Along the way we have grown continually as a stable company. We also take good care of our team members because we firmly believe that the best results come from the happiness at work. We take the great pride in our works which have been acknowledged by the project’s owners. Moreover, this achievements grantee that our company has been through challenges with our quality of works.

History